Реките по света

Реката е естествен воден поток, чието началото може да започва от извор, езеро или при сливането на по-малки реки. Тя може да се влива в река, езеро, море, океан или да завършва сляпо в карстови райони и пустини. Примери за това са: Искър - в река Дунав, Шари - в езерото Чад, Марица - в Егейско море, Амазонка - в Атлантическия океан, Окаванго - в пустинята Калахари.

Амазонка (намираща се в Южна Америка) е най-голямата река в света, защото има най-обширния водосборен басейн и е най-пълноводна. За нейното начало в момента се спори - ако се приеме, че тя извира в горите на Южно Перу, нейната дължина би достигнала 6800 км, което я прави най-дългата река в света. Въпреки това се смята, че нейната дължина е около 6400 км и че все още Нил е най-дългата река (около 6500 км, разположена в Африка). Третата по дължина река е Яндзъ. Тя изминава около 6 300 км от извора до вливането си в Източнокитайското море, което я прави най-голямата река в Китай и цяла Азия. На четвърто място е Мисисипи-Мисури (около 6300 км).  Това е речна система в Северна Америка, която се получава от вливането на Мисури в Мисисипи.